Tips Menghadapi Teman Kerja Toxic

Pernahkah kalian berhadapan dengan teman kerja yang toxic? Kalau saya pernah dan bahkan sering berhadapan dengan teman kerja yang toxicnya minta ampun. Bahkan jika boleh dibilang saya sudah berada pada taraf yang akut berada di lingkungan kerja toxic. Lalu bagaimana cara saya mengatasi dan menghadapi teman kerja yang toxic? Tentu saja saya tidak boleh lari…

Read More